iseemore-logo-400

Demo login aanvragen
 •   wat krijgt u met iseemore?  
 •   de voordelen van de iseemore app  
 •   iseemoreweb slider kpis500  

Wat krijgt u met ISEEMORE?

Wat krijgt u met ISEEMORE?

PRIVACY VERKLARING

Dit is de Privacy Verklaring van ISEEMORE. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer P99999.

Verzamelde gegevens

 1. Voor zover Licentienemer met gebruikmaking van de Applicatie persoonsgegevens verwerkt, is Licentienemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Licentienemer staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. ISEEMORE zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Licentienemer en overeenkomstig de instructies van Licentienemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in de ISEEMORE Overeenkomst.
 2. Licentienemer vrijwaart ISEEMORE voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de ISEEMORE Overeenkomst tussen ISEEMORE en Licentienemer en/of de door Licentienemer in het kader van de ISEEMORE Overeenkomst verwerkte persoonsgegevens die jegens ISEEMORE mochten worden ingesteld wegens een niet aan ISEEMORE toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 3. In het kader van het leveren van support is ISEEMORE gerechtigd de persoonsgegevens van Licentienemer in te zien. ISEEMORE stelt geen persoonsgegevens van licentienemer ter beschikking aan derden, tenzij ISEEMORE hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.
 4. Als u zich aanmeldt voor onze website, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op onze website wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen en factureren van onze diensten;
 • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
 • informeren over producten en diensten van onszelf en van anderen, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 • Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Op de website vragen wij uw toestemming om niet-functionele cookies te mogen plaatsen.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van ISEEMORE, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Near real-time management information

Device-Touch-Screen-256ISEEMORE provides near real-time financial, operational, and commercial management information on your smartphone or tablet; 24x7 control and insight into any bottlenecks within your organisation, so you can respond immediately.

A higher return

Graph-01-256With ISEEMORE, you can optimise your business operations and increase your returns through continuous monitoring and auditing, accurate management, and reducing your administrative burden.

Performance indicators

Conditional-Formatting-256ISEEMORE provides you with an overview where at a glance you can see all of the operational and financial performance aspects for your organisation using performance indicators (KPIs) with gauge function.

Interface to all accounting packages

Data-Binding-256ISEEMORE makes it possible to interface with all current accounting packages and consolidate data.

Periodic overviews

meter-256ISEEMORE provides a weekly or monthly overview of turnover, results, period comparisons, and branches. The early-warning system reduces the number of contact moments.

Insight into your market segment

Group-Cluster-256ISEEMORE provides insight into your market segment using benchmark reports.

Applications fine-tuned to your needs

Apps-256ISEEMORE provides a variety of application options for entrepreneurs, accountants, managers, branch managers, franchiser, and franchisees fine-tuned to your specific needs.

User friendly

Smile-256Our applications are quick and easy to use. Also, smartphone functionality is used to its best advantage. Administrative tasks are kept to a minimum and greatly simplified.

Near-real-time management informatie

Met ISEEMORE near-real-time financiële, operationele en commerciële management informatie op uw smartphone of tablet; 24/7 in control en zicht op eventuele knelpunten binnen uw organisatie, zodat u direct kunt bijsturen.

Een hoger rendement

Met ISEEMORE uw bedrijfsvoering optimaliseren en uw rendement verhogen door continuous monitoring en auditing, accuraat managen en reduceren van uw administratieve lasten.

Prestatie indicatoren

Met ISEEMORE in één oogopslag zicht op alle operationele en financiële prestaties van uw organisatie middels prestatie indicatoren (KPI's) met signaal functionaliteit.

Aansluiting op alle boekhoudpakketten

Met ISEEMORE aansluiting op alle bestaande boekhoudpakketten en consolidatie van gegevens mogelijk.

Periodieke overzichten

Met ISEEMORE per week of per maand zicht op omzet, resultaat, periodevergelijkingen en vestigingsoverzichten. De signaleringsfunctie reduceert het aantal contactmomenten.

Inzicht in uw marktsegment

Met ISEEMORE inzicht in uw marktsegment middels benchmarkrapportages.

Toepassingen afgestemd op uw wensen

Met ISEEMORE diverse toepassingsmogelijkheden voor ondernemers, accountants, managers, filiaalhouders, franchisegevers en franchisenemers, afgestemd op uw specifieke wensen.

Gebruikersgemak

Toepassingen die snel en eenvoudig zijn in gebruik. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de smartphone. De administratieve handelingen worden tot een minimum beperkt en sterk vereenvoudigd.

ACTUEEL

ISEEMORE genomineerd voor de Dutch Fintech awards

03-02-2015 Hits:8643 Nieuws

FinTech50 is een top-50 van de meest kansrijke en veelbelovende bedrijven op het gebied van technologie voor de financiële sector. De FinTech 50 is samengesteld door een panel van onafhankelijke experts... Lees meer

ISEEMORE gelanceerd als Benchmarktool

19-05-2014 Hits:10693 Nieuws

ISEEMORE is als Benchmarktool op 15 mei j.l. gelanceerd tijdens het seminar 'Benchmarking met SBR voor het MKB' op de Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management / HES. Hoofdonderzoeker Eric Melse... Lees meer

Keurslagers krijgen grip op resultaat met ISEEMORE

21-02-2014 Hits:4336 Nieuws

Na een geslaagde pilot van drie maanden met Keurslagers is vanaf 1 januari 2014 een implementatie van ISEEMORE operationeel onder de naam Versmonitor. Met Versmonitor krijgen versspecialisten inzicht in hun... Lees meer

Contact-128 1

BEL ISEEMORE