iseemore-logo-400

Demo login aanvragen

Hoe werkt ISEEMORE?

Hoe werkt ISEEMORE?

Rapportagemodel

De gegevens van een organisatie worden opgenomen in een gestandaardiseerd rapportagemodel. 

View-List-256

Het rapportagemodel bestaat uit een set van eenduidig gedefinieerde prestatie indicatoren, die elk een weergave is van één of meer financiële, operationele of daarvan afgeleide gegevens. Deze set is onbeperkt uitbreidbaar, op basis van behoefte. U bepaalt welke prestatie indicatoren worden getoond.

Dit model biedt een eenduidig inzicht in de prestatie van één of meer organisaties, die op één of andere wijze aan elkaar zijn of worden gerelateerd. Naast de eenduidige presentatie van gegevens is het rapportagemodel een toekomstvaste oplossing voor het importeren, consolideren, converteren en leveren van gegevens, in elk (standaard) formaat.

Het rapportagemodel wordt gekoppeld aan:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rekeningschema's

In de toekomst zal voor elke boekhouding gebruik worden gemaakt van het Referentie Grootboekschema (RGS). Het RGS is op initiatief van de overheid ontwikkeld. Tot het zo ver is hanteert elke organisatie zijn eigen rekeningschema voor de boekhouding. In Nederland worden zo'n 350.000 verschillende schema's gehanteerd. Het ISEEMORE Rapportagemodel houdt hier rekening mee en kan voor invoer van de financiële gegevens eenmalig worden gekoppeld aan elk rekeningschema.

Rapportageschema's

Voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen informatiesystemen zijn gestandaardiseerde rapportageschema's ontwikkeld. Een voorbeeld van een internationaal, gestandaardiseerd schema is XBRL. XBRL is een XML taxonomie, die voortkomt uit het Standaard Business Reporting (SBR) programma. SBR is geadopteerd door de overheid, XBRL wordt o.a. gebruikt voor het deponeren van de jaarrekening bij de KVK en het leveren van de kredietrapportage aan banken. Het ISEEMORE Rapportagemodel kan voor uitvoer van gegevens worden gekoppeld aan elk rapportageschema.

ISEEMORE database

Ook de operationele gegevens die periodiek worden opgeslagen in de ISEEMORE database zijn gekoppeld aan het rapportagemodel. Zoals klantenaantal en gewerkte uren, uit te breiden naar wens. Naast en in combinatie met de financiële gegevens is het mogelijk een volledig inzicht te krijgen in de prestatie van een organisatie.

Rekenmodel

Het rapportagemodel is gekoppeld aan het ISEEMORE Rekenmodel. Met het Rekenmodel worden afgeleide gegevens bepaald, zoals de omzet per gewerkt uur en de gemiddelde klantbesteding.

Externe databases

Financiële en operationele gegevens kunnen ook direct uit bedrijfsinformatiesystemen worden verkregen. Het rapportagemodel kan via webservices worden gekoppeld aan systemen die aan het internet zijn verbonden.

Big Data

Het hoofdkantoor, de franchisegever, het accountants- of administratiekantoor, filiaalhouders en /of franchisenemers voeren de boekhouding, maken deze compleet of voeren... Lees meer

KPI's

Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators, afgekort KPI's) worden gebruikt om prestaties te analyseren. Op de app en de website worden... Lees meer

Producten

De producten van ISEEMORE bieden wekelijks of maandelijks inzicht in actuele prestaties.  Invoeren en raadplegen van gegevens via smartphone app en... Lees meer

Autorisatie

Via een rolgebaseerde autorisatie wordt toegang verkregen tot rapporten die behoren tot of zijn toegewezen aan betreffende organisatie(s) en gebruiker. Lees meer

Implementatie

De implementatie van ISEEMORE is gericht op de ontwikkeling van een fundament, dat deel uit maakt van een professionele bedrijfsvoering... Lees meer

Contact-128 1

BEL ISEEMORE