iseemore-logo-400

Demo login aanvragen

Hoe werkt ISEEMORE?

Hoe werkt ISEEMORE?

Autorisatie

Via een rolgebaseerde autorisatie wordt toegang verkregen tot rapporten die behoren tot of zijn toegewezen aan betreffende organisatie(s) en gebruiker.

Group-Add-256

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De filiaalhouder

Een filiaalhouder kan alleen de gegevens zien van zijn of haar filiaal. Als de filialen onderdeel zijn van een organisatie waaronder meerdere filialen vallen (bijvoorbeeld een onderneming die een winkel heeft met filialen), dan krijgt de persoon die is geregistreerd op het niveau winkel de informatie van al de filialen die tot die winkel behoren. Als die winkel weer een onderdeel is van een winkelorganisatie, dan krijgt diegene die is geregistreerd bij die winkelorganisatie toegang tot de gegevens van die organisatie, alle winkels die daar onder vallen alsmede van de filialen die weer onder die winkels vallen.

De accountant

Een medewerker van een accountantskantoor heeft toegang tot de gegevens van klanten, bijvoorbeeld holdings, waaronder dan weer deelnemingen vallen. Via de landkaart worden de holdings getoond, de bijbehorende signalering (kleurstelling) is een optelsom van de voor de holding gedefinieerde KPI's. Middels het aanklikken van een holding worden, naar keuze, de KPI's en gegevens van de holding getoond of worden de signaleringen van de deelnemingen getoond, waar vervolgens verder op kan worden ingezoomd.

Big Data

Het hoofdkantoor, de franchisegever, het accountants- of administratiekantoor, filiaalhouders en /of franchisenemers voeren de boekhouding, maken deze compleet of voeren... Lees meer

Rapportagemodel

De gegevens van een organisatie worden opgenomen in een gestandaardiseerd rapportagemodel.  Het rapportagemodel bestaat uit een set van eenduidig gedefinieerde prestatie... Lees meer

KPI's

Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators, afgekort KPI's) worden gebruikt om prestaties te analyseren. Op de app en de website worden... Lees meer

Producten

De producten van ISEEMORE bieden wekelijks of maandelijks inzicht in actuele prestaties.  Invoeren en raadplegen van gegevens via smartphone app en... Lees meer

Implementatie

De implementatie van ISEEMORE is gericht op de ontwikkeling van een fundament, dat deel uit maakt van een professionele bedrijfsvoering... Lees meer

Contact-128 1

BEL ISEEMORE