iseemore-logo-400

Demo login aanvragen

Hoe werkt ISEEMORE?

Hoe werkt ISEEMORE?

Big Data

Het hoofdkantoor, de franchisegever, het accountants- of administratiekantoor, filiaalhouders en /of franchisenemers voeren de boekhouding, maken deze compleet of voeren de cijfers in. 

Data-Replace-256 1

Ook is de indeling van het grootboekschema vaak verschillend. In ISEEMORE wordt per organisatie eenmalig de koppeling gelegd tussen het grootboekschema en het rapportagemodel. Daarna kunnen gegevens geautomatiseerd worden ingelezen, verrijkt en op een eenduidige wijze gepresenteerd. Voor een juiste weergave en beoordeling van de prestatie dient de boekhouding en de registratie van operationele gegevens per periode (week, maand of kwartaal) natuurlijk wel volledig te zijn.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gegevensbron

Het hoofdkantoor, de franchisegever, het accountants- of administratiekantoor, filiaalhouders en /of franchisenemers voeren de boekhouding, maken deze compleet of voeren de cijfers in. Daarbij komt het vaak voor dat er een vrije keuze is in het boekhoudpakket dat gebruikt wordt. Ook is de indeling van het grootboekschema vaak verschillend.

In ISEEMORE wordt per organisatie eenmalig de koppeling gelegd tussen het grootboekschema en het rapportagemodel. Daarna kunnen gegevens geautomatiseerd worden ingelezen, verrijkt en op een eenduidige wijze gepresenteerd. Voor een juiste weergave en beoordeling van de prestatie dient de boekhouding en de registratie van operationele gegevens per periode (week, maand of kwartaal) natuurlijk wel volledig te zijn.

Gegevensinvoer

De saldibalans wordt per periode ingelezen in het centrale systeem, conform het aangegeven rekeningschema. Per periode kunnen zowel de werkelijke als de begrote cijfers worden vastgelegd, in de periode gerealiseerd en cumulatief. De periodieke gegevens worden steeds op het laagste niveau vastgelegd. Hieruit worden de indicatoren afgeleid, voor elke rapportageperiode en consolidatieniveau.

Indien filialen of bijvoorbeeld scholen onder een overkoepelende organisatie vallen die tezamen zijn opgenomen in één administratie, dan kunnen de gegevens per kostenplaats, naar soort worden geïmporteerd. Operationele gegevens worden, als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden, handmatig ingevoerd. Indien nodig worden de gegevens via geautomatiseerde koppelingen verzameld, bijvoorbeeld met kassasystemen.

Gegevensopslag

In de centrale database worden alle periodieke gegevens opgeslagen, per individuele organisatie of voor de verzameling van organisaties waarover wordt gerapporteerd, zoals:
  • Saldibalansen en begrotingen, per periode;
  • Klantenaantal per periode, naar soort;
  • Uren per medewerker (gewerkt, ziek, verlof en indirect), per periode.
Voor rapportages worden gegevens waar nodig getransformeerd.

Gegevensontsluiting

Naast de inzet van standaard rapporten nodigt de ‘groeiende’ gegevensverzameling uit gericht te zoeken naar informatie, als basis voor besluitvorming en organisatieontwikkeling. Via heldere overzichten worden de cijfers gepresenteerd. Met de rapportagefunctie worden de specifieke KPI's gedefinieerd. Voor de signalering kan worden ingesteld of een waarde wordt vergeleken met die van het voorgaande jaar of met het budget. De presentatie van gegevens in grafieken is onderdeel van een volgende release.

Rapportagemodel

De gegevens van een organisatie worden opgenomen in een gestandaardiseerd rapportagemodel.  Het rapportagemodel bestaat uit een set van eenduidig gedefinieerde prestatie... Lees meer

KPI's

Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators, afgekort KPI's) worden gebruikt om prestaties te analyseren. Op de app en de website worden... Lees meer

Producten

De producten van ISEEMORE bieden wekelijks of maandelijks inzicht in actuele prestaties.  Invoeren en raadplegen van gegevens via smartphone app en... Lees meer

Autorisatie

Via een rolgebaseerde autorisatie wordt toegang verkregen tot rapporten die behoren tot of zijn toegewezen aan betreffende organisatie(s) en gebruiker. Lees meer

Implementatie

De implementatie van ISEEMORE is gericht op de ontwikkeling van een fundament, dat deel uit maakt van een professionele bedrijfsvoering... Lees meer

Contact-128 1

BEL ISEEMORE