iseemore-logo-400

Demo Login Request
  •   iseemore-kpi  
  •   iseemoreweb-slider  
  •   quickscan-performance-overview  
  •   iseemore-slider-performance-overview  
  •   iseemoreweb-slider-UREN  

ISEEMORE WEB business operation 2.0

KPI rapport

kpimeters

Het KPI rapport van de huidige periode of van voorgaande perioden wordt op het dashboard getoond. Met een waarde en een kleur wordt van elke KPI weergegeven hoe de prestatie zich verhoudt tot het resultaat van het voorgaande jaar of budget.

Indicatoren zoals omzet, marge, loon, klantenaantal, besteding, resultaat en omzet per gewerkt uur kunnen worden weergegeven.

ISEEMORE webapplicatie

Apps-256ISEEMORE webapplicatie met gebruikersvriendelijke invoer- en uitvoerfuncties.

Rapportage

Bullets-256In het dashboard worden de periodieke rapporten getoond die behoren bij en die zijn toegewezen aan de organisatie en de betreffende gebruiker.

Quick scan prestatie overzicht

prestatieindicatoren

Het Quick scan prestatie overzicht toont het resultaat van de metingen die binnen een organisatie zijn uitgevoerd. Indicatoren zoals: omzet, marge index, klanten en klantbesteding kunnen worden weergegeven.

Quick scan actiemeting

klantacties

In twee overzichten worden de resultaten getoond van de metingen die m.b.t. de klantacties en actiethema's binnen een organisatie zijn uitgevoerd. Indicatoren zoals: waardering, klanten- en omzetaandeel kunnen ook worden weergegeven.

Organisaties

Group-Add-256Voor benchmarking rapportages worden basisgegevens en specifieke gegevens van een organisatie vastgelegd. Wanneer een organisatie uit verschillende organisaties is opgebouwd wordt ook de organisatiestructuur geregistreerd.
Tevens kunnen personen worden toegewezen, die een relatie hebben met de organisatie.

Personen en autorisatie

Van een persoon worden basisgegevens en specifieke gegevens geregistreerd, zoals inloggegevens, contracturen en de autorisatiegegevens.

Planning & urenregistratie

Alarm-Clock-256Voor of door de betreffende persoon kan een urenregistratie per dag worden bijgehouden, onderverdeeld naar gewerkt uur, verlof, ziekteverzuim en overige (indirecte) uren. Hierbij is de verhouding tot de geplande uren direct zichtbaar.

Urenregistratie voor:

  • berekening van de omzet per gewerkt uur
  • salarisadministratie
  • plannen van de arbeidsuren per werkdag, persoon en organisatie, in overeenstemming met het aantal contracturen

Periode overzicht

weekoverzicht

In het Periode overzicht wordt op uitgebreide wijze de prestatie van de onderneming inzichtelijk gemaakt.

Prestatie indicatoren

View-List-256De KPI's (Key Performance Indicators) worden in de vorm van prestatiemeters gepresenteerd.

Voor de vergelijking van actuele gegevens met die van voorgaand jaar en begroting kunnen eigen criteria worden gedefinieerd. Hiermee wordt de prestatie weergegeven in de bijpassende kleur blauw, groen, oranje of rood, in combinatie met de waarde van het gedefinieerde gegevenstype; percentage, index cijfer, verschil, in de periode gerealiseerd of cumulatief.

Benchmarking rapportages

Hierarchies-256

Benchmarking rapportages worden op aanvraag ontwikkeld. Organisaties worden op kenmerken geselecteerd op basis van bijvoorbeeld SBI code, omzetgroep, branche, formule, rechtsvorm, vestigingslocatie, aantal FTE's, medewerker inzet, aantal inwoners en /of winkeloppervlak.

Financiële gegevens

European-Euro-256Voor het inlezen van financiële gegevens wordt per organisatie éénmalig een koppeling gedefinieerd met het betreffende grootboek rekeningschema.

Per boekingsperiode kunnen gerealiseerde of cumulatieve waarden worden ingevoerd, zowel geautomatiseerd als handmatig. U ziet en werkt met de rekeningnummers en omschrijvingen van het rekeningschema van de organisatie.

Operationele gegevens

View-Details-01-256

Voor de Quick Scan en de periodeoverzichten kunnen per periode zowel de gewerkte uren als de klantenaantallen worden ingevoerd.

Tevens kan de Klantactie, het Actiethema en de waardering van een actie worden vermeld.

Digitaal dossier

Data-Import-256Documenten zoals contracten, facturen, z-totalen en jaarrekeningen worden in een digitaal dossier opgenomen.

Middels de ISEEMORE app kunnen tevens documenten worden gescand met de smartphone.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact-128 1

CALL ISEEMORE

User-Add-128

ISEEMORE DEMO